Simülasyon

Her öğrenme düzeyi ve türü için (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ile mesleki ve teknik eğitimler için) simülasyon hazırlama sürecinin bütün aşamaları, eğitim uzmanları, içerik uzmanları, görsel tasarımcılar, animasyon tasarımı uzmanları ve yazılımcılardan oluşan eğitim referanslı ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Simülasyonların geliştirilme sürecinde, başarısı dünyaca kanıtlanmış içerik geliştirme yöntemlerini uygulamaktayız.