İnteraktif Video

Etkileşimli videoda amaçlanan, öğrenenin anlatılan konu ile  etkileşim içine girmesidir. Böylece eğitimin öğrenen için daha verimli hale gelmesi sağlanmış olur. 

Hazırladığımız etkileşimli videolar, tüm öğrenme yönetim sistemleri (LMS) ile uyumludur ve akıllı tahtalarda kullanılabilir.

Her öğrenme düzeyi için (okulöncesi, ilkokul, ortaokul vb.) düzeye uygun etkileşimli video hazırlama sürecinin her aşaması, içerik uzmanları, görsel tasarımcılar, video ve animasyon tasarımı uzmanlarından oluşan eğitim referanslı ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.