Kurumsal Eğitimler

Şirketlerin ulusal ve uluslararası piyasalarda kalıcı olabilmesi ve ilerleyebilmesi kaliteli üretim yapmalarına bağlıdır. Kaliteli üretim ise nitelikli insan gücüne bağlıdır. 

Şirketlerin var olan insan gücünün niteliğini arttırmak için e-öğrenme ihtiyaçlarına uygun videolar, simülasyonlar, iki boyutlu-üç boyutlu canlandırmalar (animasyonlar), e-sınavlar ve etkileşimli içerikler geliştiriyoruz.

Elektronik eğitim içeriklerini geliştirdiğimiz kurumsal eğitimlerden bazıları:

 • İSG İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İSG Delegeleri Görev ve Sorumlulukları
 • İSG Temsilcileri Görev ve Sorumlulukları
 • Bilgi Güvenliği
 • Tesis Güvenliği
 • İnternette Güvenliğinizi Arttırın
 • Eğiticilerin Eğitimi
 • Dış Ticaret
 • Genel Muhasebe
 • Stresi Yönetmede Yöneticinin Rolü
 • Kişisel Stres Yönetimi
 • Kurumlarda Stres Yönetimi
 • Ofiste Sağlıklı Yaşam
 • Kriz Yönetimi
 • Şikayet Yönetimi
 • İş Yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)
 • Pazarlama ve İletişim
 • Zor İnsanlarla Baş Etme Yöntemleri
 • Kobi StartUp İnovasyon
 • Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi
 • Google Slaytlar ile Etkili Sunum Hazırlama
 • KOBİ’ler İçin Fikri Mülkiyet Hakları