(ÇASGEM) "Uzaktan Eğitim Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi"

(ÇASGEM)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nin (ÇASGEM) "Uzaktan Eğitim Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, "İş Kanunu Kapsamında Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri" eğitim başlığında hazırlanmış olan içeriğe yönelik eğitim senaryosunun ve tasarımının yapılması, uzaktan eğitim modüllerinin geliştirilmesi işi tarafımızca üstlenilmiştir.

Bu proje ile çalışanların hak ve yükümlülükleri konusundaki farkındalığı artırmayı ve uzaktan eğitim olanaklarını geliştirmeyi hedefliyoruz.